Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95783
Τίτλος
Αξιοποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 6 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
3 - 6 - 2022
Συνέταιροι:
2
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΚΚΙΝΗ - ΓΚΟΥΖΚΟΥΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΡΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΛΑΧΟΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑ., ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΙΩΑ., ΝΕΝΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡ., ΟΡΔΟΥΔΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΑΝΤ., ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ., ΤΣΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΗΣ.