Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95817
Τίτλος
Ανάδειξη-Αξιολόγηση-Αξιοποίηση Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 7 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
8 - 7 - 2022
Συνέταιροι:
8
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝ., ΛΑΖΑΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΙΧ., ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩ.