Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95862
Τίτλος
Μελέτη του συνδυασμού φιπρονίλης- περμεθρίνης (Effitix) για σκύλους για την πρόληψη λεϊσμανίωσης και διροφιλαρίωσης σε ενδημική περιοχή Β.Ελλάδας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 8 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες