Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95924
Τίτλος
Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής ορνίθειου κρέατος μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με πλήρη απουσία χρήσης αντιβιοτικών (Green poultry production, antibiotic free)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 7 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
8 - 1 - 2023
Συνέταιροι:
5
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΝΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣ., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΕΡ., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑ., ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕ., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ., ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΘΕΟ., ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟ., ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤ., ΧΡΗΣΤΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΑΣ.