Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95980
Τίτλος
Προσδιορισμός ραδιενεργών στοιχείων και φυσικής ραδιενέργειας σε περιβαλλοντικά δείγματα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 1 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
1 - 3 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ.