Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96028
Τίτλος στα Ελληνικά
Μιας φάσης 2, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με ενεργό παράγοντα σύγκρισης, πολυκεντρική, διπλή-τυφλή κλινική δοκιμή για τη μελέτη της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της κεφτολοζάνης/ ταζομπακτάμης (MK-7625A) έναντι της μεροπενέμης σε παιδιατρικούς ασθενείς με επιλεγμένη ουρολοίμωξη, περιλαμβανομένης της πυελονεφρίτιδας
Τίτλος στα Αγγλικά
A phase 2, randomized, active comparator- controlled, multicenter, double-blind clinical trial to study thw safety and efficacy of ceftolozane/ tazobactam (MK-7625A) versus meropenem in pediatric subjects with comlicated urinary tract infection, including pyelonephritis
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
10 - 1 - 2018
Ημερομηνία λήξης
31 - 3 - 2021
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Αναμονή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες