Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96062
Τίτλος
Εξέταση μορφολογίας ψημένων κόκκων καφέ με ηλεκτρονική μικροσκοπία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες