Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96070
Τίτλος
Δημιουργία συνεργασιών για έρευνα στο πλαίσιο του δικτύου Ανατολικής Ευρώπης: Το παράδειγμα της βάσης δεδομένων της Μπαριβαρακετάμης - Διαχείριση ασθενών με επιληψία, όλοι οι ασθενείς δεν είναι ίδιοι
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 10 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες