Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96070
Τίτλος στα Ελληνικά
Δημιουργία συνεργασιών για έρευνα στο πλαίσιο του δικτύου Ανατολικής Ευρώπης: Το παράδειγμα της βάσης δεδομένων της Μπαριβαρακετάμης - Διαχείριση ασθενών με επιληψία, όλοι οι ασθενείς δεν είναι ίδιοι
Τίτλος στα Αγγλικά
Setting up research collaborations within Eastern European Network: The paradigm of Brivaracetam Registry
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
6 - 10 - 2017
Ημερομηνία λήξης
30 - 4 - 2018
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες