Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96078
Τίτλος
Αξιοποίηση δεδομένων και τεχνολογίας για τη δημοσιογραφία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
EU Programmes 2014-2020, Horizon 2020, Excellent Science, Marie Sklodowska-Curie actions
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2022
Συνέταιροι:
8
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΕΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
TOMONTO MATTHEW ROB., ΚΑΛΛΙΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩ., ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΑ., ΣΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑ.