Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96105
Τίτλος
Συγκριτική εφαρμογή χειρισμών αναπαραγωγικής διαχείρισης σε εγχωριες φυλές προβάτων: Μία βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Κατάσταση
Αναμονή
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 2 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
17 - 2 - 2023
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΔΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες