Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96113
Τίτλος
Γονοτυπικός προσδιορισμός του πολυμορφισμού PNPLA3 I148M(rs738409) σε ασθενείς με NAFLD
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 12 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
27 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες