Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96120
Τίτλος
Έλεγχος, συντονισμός δειγματοληψιών, ανάλυση πηγών ρύπανσης, ερμηνεία αποτελεσμάτων χημικών μετρήσεων και επικύρωση μεθόδων για τον προσδιορισμό γεωργικών φαρμάκων σε ύδατα και ιζήματα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 1 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ., ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.