Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96142
Τίτλος
Συνέδριο: "Αξιοποίηση παραπροϊόντων επεξεργασίας λιγνοκυτταρινούχοας βιομαζας για βιώσιμη παραγωγή χημικών ενώσεων, υλικών και καυσίμων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Lignoval)"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 2 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
29 - 4 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια | 5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες