Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96169
Τίτλος
Μιας φάσης 2, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φαρμακο μελέτη ασφαλείας, φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής πολλαπλών δόσεων του ISIS 416858 (IONIS FXIRX ενός συμπληρωματικού αναστολέα του παράγοντα ΧΙ), που χορηγείται υποδορίως σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αμμοκάθαρση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 2 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2019
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
JAKIRDAR RAJESH MOU., ΑΛΩΠΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟ., ΖΕΜΠΕΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΘ., ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣ., ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ.