Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96169
Τίτλος στα Ελληνικά
Μιας φάσης 2, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φαρμακο μελέτη ασφαλείας, φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής πολλαπλών δόσεων του ISIS 416858 (IONIS FXIRX ενός συμπληρωματικού αναστολέα του παράγοντα ΧΙ), που χορηγείται υποδορίως σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αμμοκάθαρση
Τίτλος στα Αγγλικά
A phase 2, Randomized, doubl;e-blind, Placebo- Controlled study of the safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of multiple doses of ISIS 416858 (IONIS- FXIRX an antisense inhibitor of factor XI), administered subcutaneously to patients with End-Stage renaldisease on hemodialysis
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Ημερομηνία έναρξης
7 - 2 - 2018
Ημερομηνία λήξης
31 - 10 - 2019
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Αναμονή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες