Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96174
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο: "Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας 2018"
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention: "World Meteorological Day 2018"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Ημερομηνία έναρξης
13 - 2 - 2018
Ημερομηνία λήξης
31 - 5 - 2018
Τμήμα έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες