Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96218
Τίτλος
Μολυβδόβουλα στη Βυζαντινή Θράκη: Επανεξέταση των δεδομένων, χαρτογράφηση της διασποράς των ευρημάτων και ανίχνευση των δικτύων επικοινωνίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
16 - 6 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ- SEIBT ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΕ., ΔΙΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ., ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤ., ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖ.