Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96382
Τίτλος
Προχωρημένες Τεχνικές Μάθησης από Δεδομένα με Πολλαπλές Ετικέτες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
2 - 6 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΟΥΜΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΑΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩ., ΜΟΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ., ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗ.