Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96435
Τίτλος
Οπτογενετική λειτουργική χαρτογράφηση της περιοχής CA1 του ιππόκαμπου ποντικών με γενετικά κωδικοποιημένους δείκτες δυναμικού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 2 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
11 - 8 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟ., ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ., ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔ., ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ.