Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96474
Τίτλος
Προσδιορισμός χημικής σύστασης και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών εκπλυσιμότητας της λάσπης αποβλήτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 2 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
7 - 4 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ., ΠΑΓΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩ.