Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96480
Τίτλος στα Ελληνικά
6 Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Νευροφυσιολογίας με τίτλο: Ημέρες Κλινικής Νευροφυσιολογίας
Τίτλος στα Αγγλικά
6th Panhellenic Conference of Hellenic Society of Clinical Neurophysiology entitled: Days of Clinical Neurophysiology
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
31 - 10 - 2017
Ημερομηνία λήξης
30 - 4 - 2018
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες