Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96516
Τίτλος
Διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον της εκμετάλλευσης δύο υπόγειων λατομείων μαρμάρων της εταιρείας ΕΜ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ εντός περιοχής ΖΕΠ "Στενά Νέστου" GR1120004 του δικτύου Natura 2000 και εκπόνηση αντίστοιχων Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 2 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ., ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑ., ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΑΓΑ.