Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96519
Τίτλος
Συνέδριο: "7ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 2 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
15 - 5 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες