Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96526
Τίτλος
Αξιοποίηση παραπροϊόντων επεξεργασίας λιγνοκυτταρινούχοας βιομαζας για βιώσιμη παραγωγή χημικών ενώσεων, υλικών και καυσίμων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Lignoval)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 2 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
29 - 4 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια | 5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες