Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96547
Τίτλος
Διατήρηση λαχανικών σε συσκευασίες διογκωμένης πολυστερίνης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 1 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
24 - 4 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡ., ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ., ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ., ΣΙΩΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΜ.