Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96665
Τίτλος
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ και ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 7 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
24 - 7 - 2021
Συνέταιροι:
5
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΛΑΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜ., ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩ., ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΝΙΚΗ ΕΛΕ., ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ.