Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96709
Τίτλος
Προοπτική, μη τυχαιοποιημένη, πιλοτική μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας μιας συσκεύης ρύθμισης της διακολπικής ροής (Atrial Flow Regulator) σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ελαττωμένο ή διατηρημένο κλάσμα εξώθησης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 3 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2019
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες