Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96740
Τίτλος
Παροχή γνωμοδοτικών υπηρεσιών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 3 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
4 - 4 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες