Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96747
Τίτλος
Διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων εδαφών από τις αποκαταστημένες εκτάσεις του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 3 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
15 - 3 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΛΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΜΠΙΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ ΠΑΝ., ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜ.