Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96797
Τίτλος
Γεωλογική - υδρογεωλογική διερεύνηση της περιοχής δυτικά της πόλης της Νάουσας και εκτίμηση υδατικού δυναμικού του Ρέματος Αραπίτσα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 4 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΒΑΪ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες