Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96799
Τίτλος
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Υπηρεσιών και Εφαρμογών για την Προβολή Τουριστικών, Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δρατηριοτήτων της Νήσου Θάσου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 2 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
20 - 2 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ.