Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96822
Τίτλος
Ευρωπϊκός Οργανισμός Συντονισμού Εφαρμογής Τηλεματικής Οδικής Μεταφοράς-Ευφυής Συστήματα Μεταφορών & Υπηρεσιών στην Ευρώπη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 2 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες