Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96871
Τίτλος
Αξιοποιήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για την παρακολούθηση της πιότητας αέρα με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών ενημέρωσης για την συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων μέτρησης βάσει υφιστάμενης λύσης (σύστημα AID)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 2 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
20 - 2 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες