Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96896
Τίτλος
Εκτίμηση της γονοτυπικής αντοχής του HIV-1 σε αντιρετροϊκα φάρμακα και τους τρόπους διασποράς με μεθόδους φυλοδυναμικής και φυλογεωγραφίας στην ελληνική επικράτεια
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 3 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
11 - 9 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΟΥΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες