Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96910
Τίτλος
Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη με στόχο την αύξηση της μετασυλλεκτικής ζωής του νωπού πράσινου σπαραγγιου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 5 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
2 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΩΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες