Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96953
Τίτλος
Μελέτη επίδρασης αιθέριων ελαίων σε υδρογέλες και προδιορισμός των παραπροϊόντων με χρωματογραφικές τεχνικές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΙΚΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.