Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
96990
Τίτλος
Η επίδραση της προσθήκης του GMB-TCO στις αποδόσεις και την υγεία των κρεοπαραγωγών ορνιθίων μετά απο πειραματική μόλυνση με Clostridium perfringens
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 5 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑ., ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜ., ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΗΜ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓ., ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΙΜ., ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ.