Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97048
Τίτλος
Διερεύνηση, δοκιμή και επέκταση της μεθόδου σύντηξης δεδομένων με ενσωμάτωση αλγορίθμων Υπολογιστικής Νοημοσύνης για την ανάλυση, μοντελοποίηση και βελτίωση της αποδοσης μικροαισθητήρων ατμοσφαιρικής ρύπανσης χαμηλού κόστους
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών | 4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ.