Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97103
Τίτλος
Κλινική Μελέτη Θεραπευτικής Ισοδυναμίας (μη-κατωτερότητας), τυχαιοποιημένη, τυφλή ως προς τον εξεταστή, δυο παράλληλων ομάδων, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και ανεκτικότητας μεταξύ ενός γενοσήμου σκευάσματος άνευ συντηρητικού ιφθαλμικών σταγόνων λατανοπρόστης 50mg/ml έναντι των οφθαλμικών σταγόνων Xalatan σε ασθενείς με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας ή οφθαλμική υπερτονία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 1 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2018
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗ.