Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97124
Τίτλος
Υποστήριξη για την ενσωμάτωση πηγών ευελιξίας στο Ελληνικό δίκτυο διανομής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, TENDERS
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 10 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
11 - 2 - 2019
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΙΣΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚ.