Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97133
Τίτλος
Μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας (PASS): Μελέτη παρατήρησης κοορτής ασθενών με ΠΑΥ που έλεαβαν πρόσφατα θεραπεία είτε με Uptravi (selexipag) ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία ειδική για την ΠΑΥ, στην κλινική πρακτική
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 5 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2025
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΥ., ΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛ.