Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97172
Τίτλος
Μελέτη της χορήγησης Lysoforte Liquid στις αποδόσεις και την πεπτικότητα των θρεπετικών συστατικών σε κρεοπαραγωγά ορνίθια
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 6 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ., ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ., ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ., ΨΩΦΑΚΗΣ ΠΙΕΡ ΓΕΩ.