Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97180
Τίτλος
Εκτίμηση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και προσομοίωση της διασποράς τους στην περιοχή γύρω απο το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντων της εταιρείας ΤΙΤΑΝ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 7 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
5 - 7 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΛΕ., ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩ.