Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97201
Τίτλος
Πλατφόρμα λογισμικού Μηχανικής Μάθησης για εντοπισμό μηνυμάτων και πρόθεσης χρήστη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 7 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ., ΜΠΑΤΣΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ., ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.