Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97214
Τίτλος
Αποτελεσματικότητα της δαρατουμουμάμπης σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό μυέλωμα με νεφρική δυσλειτουργία (DARE)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 7 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2020
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες