Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97273
Τίτλος
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 9 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑ.