Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97289
Τίτλος
Προσωμοίωση διεργασιών ακτών Παξών και διερεύνηση μεθόδων αντιμετώπισης του προβλήματος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 7 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩ., ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤ.