Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97297
Τίτλος
Μια μη-παρεμβατική, προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της μοριακής επιδημιολογίας των μεταλλάξεων του EGFR των στρατηγικών θεραπευτικής αντιμετώπισης και των εκβάσεών τους σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ΜΜΚΠ θετικό σε μετάλλαξη του EGFR, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία πρώτης γραμμής με EGFR-TKI στην καθ' ημέρα Κλινική Πράξη στην Ελλάδα, μελέτη LUNGFUL
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 4 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2020
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ.