Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97298
Τίτλος
STELLA- Μια τυχαιοποιιηιένη πολυκεντρική, πολυεθνική, διπλά τυφλή μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του ΜΒΟ2 (φάρμακο βιο-ομοειδές της μπεβασιζουμάμπης) έναντι του Aνastin® σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη για τη θεραπεία συμμετεχόντων με μη πλακώδη, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) Σταδίου IIIB/IV
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 3 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2020
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΟΜΒΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜ., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩ., ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ., ΠΟΡΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ., ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ.