Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97308
Τίτλος
ΠΜΣ Τεχνολογίες Διαδραστικών Συστημάτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 9 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2025
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΡΟ., ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ., ΜΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑ., ΤΡΙΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣ.