Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
97314
Τίτλος
Τυχαιοποιημένη, διπλά - τυφλή μελέτη φάσης 3Β για την αξιολόγηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας 2 σχημάτων θεραπείας με αζτρεονάμη 75Mmg κόνις και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος για εισπνοή με εκνεφωτή / αζτρεονάμη για παρασκεθή διαλύματος για εισπνή (AZLI) σε παιδιατρικούς ασθενείς με κυστική ίνωση (ΚΙ) και νεοεμφανιζόμενη λοίμωξη/αποικισμό του αναπνευστικού από Pseudomonas aeruginosa (PA)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
31 - 8 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2021
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩ., ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΟ., ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΛΠΙΣ ΧΡΗ.